Friluftsgudstjänst i Kastelholm med Sunnan II

Friluftsgudstjänst tillsammans med Sund-Vårdö församling söndag 1.8 kl. 13 vid bryggan i Kastellholm med kyrkoherrde em. Roger Syrén, kyrkoherde Outi Laukanen och kantor Ádám Kiss.

Välkommen med på församlingsresan med SUNNAN II med samling kl. 10 innan avfärd kl. 10.30 från Sjökarteret i Mariehamn. Tillbaka kl. 16.30 i Mariehamns sjökvarter.

Anmälan senast 19 juli. Se närmare om resan i Infobladet genom att trycka på det blå ordet HÄR