Församlingshemmet Birgittagården hyrs ut och rymmer en varierande verksamhet

Välkommen till ett välutrustad församlingshem.

Församlingshemmet Birgittagården rymmer 80 sittplatser vid bord. 

Hyresavgiften för hela Birgittagården är 54,00€

Minnesstunder är avgiftsfria för församlingens medlemmar.

Källaren kan hyras skilt för 20€ per gång.

Husmorstjänster
För tjänster där församlingens husmor anlitas, t.ex. servering, dukning, disk  27,00€/ timme                                  

- söndagstimmar  54,00€/timme          

Boka lokalen genom att kontakta pastorskansliet, tel. 34042 eller skriv e-post till: lemland-lumparland@evl.fi