Biskop Björn Vikström på visitation

Den 20-22 oktober kommer biskopen med följe på visitation i församlingen.

Fredag besöker biskopen Lumparlands kommun, Stiftelsen Hemmet, personal och förtroendevalda.

Lördag besök på äldreboendena Kapellhagen och Sveagården. Konsert kl 19 i Lemlands kyrka "Solisitiskt orgelspel i liturgin" med berättande och bildspel. Biskopen håller andakt under konsertens gång.

Festhögmässa söndag kl. 11 i Lumparlands kyrka där biskopen predikar och kl. 13 kallas alla församlingens medlemmar till stämma och lunch tillsammans med biskopen. 

Se Infoblad i kommmunbladet och här på hemsidan under verksamhet/Infoblad oktober.

Välkommen att träffa vår biskop.