Birgittagården öppen igen. Välkommen in och bekanta dig med vår verksamhet

Församlingshemmet är nu fullt renoverat. Välkommen igen till ett välutrustad församlingshem.

Församlingshemmet Birgittagården rymmer 80 sittplatser vid bord. 

Hyresavgiften för hela Birgittagården är 53,00€

Minnesstunder är avgiftsfria för församlingens medlemmar.

Källaren kan hyras skilt för 20€ per gång.

Husmorstjänster
För tjänster där församlingens husmor anlitas, t.ex. servering, dukning, disk  26,60€/ timme                                  

- söndagstimmar  53,50€/timme          

Boka lokalen genom att kontakta pastorskansliet, tel. 34042 eller skriv en e-post till: lemland-lumparland@evl.fi