Barngudstjänst 18.8 kl. 18 i Lumparlands kyrka med välsignelse av första klassister

Prästen välsignar barnen inför skolstarten och barn- och ungdomsledare Johanna Häggblom delar ut Barnens bibel med autentiska händelser som ingår i världslitteraturen, en skatt att ta med ut i livet.

Söndag 18.8 kl. 18 firas barngudstjänst i Lumparlands kyrka med Benny Andersson, Roger Syrén, Johanna Häggblom, Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

10 sön efter pingst handlar texten om 'Trofast förvaltning av Guds gåvor'. Trofasthet är en viktig egenskap inte minst i en tid av ständiga förändringar..

Kollekten går till Kyrkans diakonifond.

Välkommen till en stund tillsammans med barnen för att sjunga och bara ta emot Guds kärlek.

Vi bjuder på saft med smått till.