ANBUD PÅ GRAVGRÄVNING förlängd till 30.11

begärs för församlingens begravningsplatser för ett treårigt avtal för perioden 2021-2023. Tryck på överskriften för information eller ring tel. 34597. 

Anbud riktas till: 
Kyrkorådet i Lemland-Lumparlands församling, Lemlandsvägen 1328, 22610 Lemland eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi

Välkommen med anbud senast måndag 30.11.2020.

Entreprenadvillkor gällande gravgrävning i Lemland-Lumparlands församling

1. Entreprenaden omfattar gravgrävning på församlingens begravningsplatser i Lemland och Lumparland, sammanlagt ca 18 gravar per år.

2. Grav grävs på anvisad plats. Djup: 210 cm för djupgrav och 150 cm för singelgrav. Gravens längd och bredd är beroende av kistans storlek. Normalmått: längd 210 cm, bredd i huvudända 80 cm och i fotända 60 cm.

3. Grävning utförs med maskin. Då så krävs eller då begravningsplatsens ansvarsperson så fordrar, sker det manuellt.

4. Grävmaskinen får ej väga över 3000 kg. Den bör ha gräsdäck (inte konventionella traktordäck eller larvfötter) samt tillräcklig räckvidd.

5. Vid begravning på lördag eller söndag skall graven grävas senast på fredag. Vid begravning på annan vardag skall graven grävas senast dagen före.

6. För förhindrande av ras bör vid behov portar användas. Om ben påträffas bör de vid grävningen övertäckas för att sedan grävas ned i gravens botten.

7. Kupa, plankor, mattor och portar liksom övriga hjälpmedel och material som erfordras tillhandahålls av församlingen, men lastas och transporteras av entreprenören.

8. Återfyllning av grav skall utföras samma dag som begravningen. Fyllnadsjorden skall packas tätt. Plantering på grav samt ledlagda blommor bör hanteras varsamt och återställas.

9. Intilliggande gravar, gräsmattor och grusgångar återställs i ursprungligt skick såväl efter grävning som återfyllning. Största möjliga varsamhet bör iakttagas vid överfart av kantstenar och planteringar.

10. Begravningsplatsens ansvarsperson ger anvisningar och övervakar arbetet.

11. Församlingen skall hålla entreprenören informerad om aktuella gravgrävningar.

12. Entreprenaden inkluderar gravgrävning, återfyllning samt resekostnader.

13. Av entreprenören krävs ordning, noggrannhet och ansvarskänsla. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande.

14. Entreprenören bör ha egen ansvarsförsäkring.

15. Kontraktstiden är tre år med en prövotid om sex månader. Den ömsesidiga uppsägningstiden är tre månader.