Aktuell information inom församlingen

VÄLKOMMEN till kyrkan Från och med 1.10.2020 gäller sammankomster om max. 50 personer vid församlingens tillställningar. Anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd gäller vid gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra församlingssammankomster som ordnas i församlingens lokaler. Antalet personer ställs i relation till säkerhetsavståndet på 1–2 meter så att antalet lämpar sig för utrymmet. l kyrkorummet håller vi säkerhetsavstånd och ger anvisningar om hygien. 

Dop- eller bröllopsfester eller minnesstunder som familjerna ordnar efter en förrättning är privata tillställningar. Ansvaret för den privata tillställningen ligger hos arrangören, inte hos församlingen. Den som arrangerar tillställningen är också ansvarig för kyrkliga förrättningar som genomförs i hem eller andra privata lokaler. Anvisningen om säkerhetsavstånd och hygienarrangemang följs även vid privata tillställningar. 

Reglerna om gudstjänstfirande följer kyrkostyrelsens rekommendationer och regeringen på Åland och Finlands beslut.

Mer information:  Sacrista

Institutionerna Besök på äldreboenden är möjligt i begränsad omfång för kyrkoherden och diakoniarbetaren som finns tillgängliga för nattvard, andakt och samtal. 

Församlingen är ansluten till KYRKANS SAMTALSTJÄNST för samtal och stöd, klicka på ROSA Rutan till höger på huvudsidan.

VAD MAN KAN GÖRA

 Tänk på noggran hygien:
- Tvätta händer, handtak, mobiler, knappsats noga
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att handhälsa
- Stanna hemma om du känner symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl) oavsett om du varit bortrest eller inte.

Bön är kärlekens omtanke. Vi innesluter alla som drabbas av corona-pandemin i bön och uppmanar alla att be för varandra och särskilt utsatta.

Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Var med alla drabbade och alla utsatta. Tack för kyrkans trygga rum. Vi överlämnar oss i dina händer.

 

 

Publicerad: 22 mars 2020. Uppdaterad den 01.10.2020