Aktuell information inom församlingen

VÄLKOMMEN till kyrkan Från och med 1.8.2020 kan över 500 personer delta i gudstjänster, kyrkliga förrättningaroch andra församlingssammankomster som ordnas i församlingens lokaler . Antalet personer ställs i relation till säkerhetsavståndet på 1–2 meter så att antalet lämpar sig för utrymmet. l kyrkorummet håller vi säkerhetsavstånd och ger anvisningar om hygien. 

Dop- eller bröllopsfester eller minnesstunder som familjerna ordnar efter en förrättning är privata tillställningar. Ansvaret för privata tillställningar ligger hos de som arrangerar dem. En dop- eller bröllopsfest eller en minnesstund som familjen ordnar efter en kyrklig förrättning är en privat tillställning. Ansvaret för den privata tillställningen ligger hos arrangören, inte hos församlingen. Den som arrangerar tillställningen är också ansvarig för kyrkliga förrättningar som genomförs i hem eller andra privata lokaler. Myndigheterna rekommenderar att högst 500 personer deltar i privata tillställningar från och med den 1 augusti 2020. Dessutom rekommenderar myndigheterna att anvisningen om säkerhetsavstånd och hygienarrangemang följs även vid privata tillställningar. 

Institutionerna Besök på äldreboenden är fortfarande inte möjligt, men kyrkoherden och diakoniarbetaren finns tillgängliga för samtal när så önskas

Församlingen är ansluten till KYRKANS SAMTALSTJÄNST för samtal och stöd, klicka på ROSA Rutan till höger.

VAD MAN KAN GÖRA

 Tänk på noggran hygien:
- Tvätta händer, handtak, mobiler, knappsats noga
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att handhälsa
- Stanna hemma om du känner symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl) oavsett om du varit bortrest eller inte.

Bön är kärlekens omtanke. Vi innesluter alla som drabbas av corona-pandemin i bön och uppmanar alla att be för varandra och särskilt utsatta.

Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Var med alla drabbade och alla utsatta. Tack för kyrkans trygga rum. Vi överlämnar oss i dina händer.

Reglerna om gudstjänstfirande följer kyrkostyrelsens rekommendationer och regeringen på Åland och Finlands beslut.

Mer information:  Sacrista

 

Publicerad: 22 mars 2020. Uppdaterad den 30 juli 2020