Aktuell information inom församlingen

Uppdaterade gudstjänsttider finns på kalendern till höger. Infobladet som del av kommunens infoblad kommer inte ut med posten mera. Det nästa infobladet kommer att skickas ut med posten i eget regi. Följ de nyaste uppdateringarna på kalendern till höger.

Kyrkan är öppen för alla utan begränsningar. Handsprit och munskydd finns till handa. Vid sjukdomsymptom rekommenderas att man stannar hemma. 

Tidigare direktsända gudstjänster finns på facebook.com/lemland-lumparlands forsamling. 

Uppdaterat 10.02.2022

DETTA KAN VI ALLTID GÖRA

Fysiskt behöver vi noggran hygien:
- Tvätta händer, handtak, mobiler, knappsats noga
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att handhälsa, vinka i stället så som vi alltid hälsat på avstånd
- Stanna hemma om du känner symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl).

Andligt behöver vi omtanke om varandra: Bön är att nalkas Gud som ett litet barn med allt vad vi har på hjärta. Vi innesluter alla i bön och uppmanar alla att be för varandra. Be i Jesu namn för han svarar på tilltal. Bönesvaret kan bli annorlunda än vi tänkt, men det räcker för vårt behov. Gud når oss där vi inte räcker till.

Kom ihåg! Dörren uppåt är alltid öppen. Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Var med alla drabbade och alla utsatta. Tack för kyrkans trygga rum. Vi överlämnar oss i dina händer.

- - - - - - 

Historik

Tills 2.1.2022 var kyrkan öppen utan begränsninar. Under perioden 3.1-3.2 var beränsningen 20 personer och 3-10.2 upp till 50 personer. Anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd gällde vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar.

Vid andra församlingssammankomster som ordnades i församlingens lokaler gällde landskapsregeringens rekommendationer. Till 17.6 var kyrkorna öppna för 50 personer inklusive personal. Till 9 maj var kyrkorna öppna för 10 personer inkl. personal. Gudstjänsterna direktsändes och lägdes ut på församlingens Facebooksida under Lemland-Lumparlands församling.

Från 1-20 februari var kyrkorna öppna för upp till 50 personer. Välkommen in i de lugna kyrkorummen och bara ta emot. Ty så älskade Gud världen att han gav. Här får du höra evangeliet predikas, sjunga med i upplyftande psalmer och delta i Herrens dukning åt oss. Du är inte ensam, allt är berett för oss och före oss. De fina kyrkorummen utstrålar generationernas vingeslag genom tavlor , muralmålningar och föremål. Här på hemsidan och på Facebook hittar du även våra bandade gudstjänster.

Under hösten ordnas kyrkliga förrättningar för upp till 50 personer. Antalet personer ställts i relation till säkerhetsavståndet på 1–2 meter så att antalet lämpar sig för utrymmet. l kyrkorummet håller vi säkerhetsavstånd och varannan bänkrad används vilket är markerat. Handsprit finns i vapenhuset och munskydd finns hos kyrkvärden på begäran. Anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd gäller vid gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra församlingssammankomster som ordnas i församlingens lokaler. 

Institutionerna Besök på äldreboenden är möjligt i begränsad omfång för kyrkoherden och diakoniarbetaren som finns tillgängliga för nattvard, andakt och samtal

Dop- eller bröllopsfester eller minnesstunder som familjerna ordnar efter en förrättning är privata tillställningar. Ansvaret för den privata tillställningen ligger hos arrangören, inte hos församlingen. Den som arrangerar tillställningen är också ansvarig för kyrkliga förrättningar som genomförs i hem eller andra privata lokaler. Anvisningen om säkerhetsavstånd och hygienarrangemang följs även vid privata tillställningar. 

Reglerna om gudstjänstfirande följer kyrkostyrelsens rekommendationer. Mer information:  Sacrista

Församlingen är ansluten till KYRKANS SAMTALSTJÄNST för samtal och stöd, klicka på ROSA Rutan till höger på huvudsidan.

VAD MAN KAN GÖRA

Fysiskt behöver vi noggran hygien:
- Tvätta händer, handtak, mobiler, knappsats noga
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att handhälsa, vinka i stället
- Stanna hemma om du känner symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl) oavsett om du varit bortrest eller inte.

Andligt behöver vi omtanke om varandra. Bön är en pratstund med Gud. Vi innesluter alla i bön och uppmanar alla att be för varandra. Be i Jesu namn för han svarar på tilltal. Bönesvaret kan bli annorlunda än vi tänkt, men det räcker för vårt behov. Genom bönen når Gud oss där vi inte räcker till. Dörren uppåt är alltid öppen.

Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Var med alla drabbade och alla utsatta. Tack för kyrkans trygga rum. Vi överlämnar oss i dina händer.

 

 

Uppdaterad den 10.02.2022