Aktuell information inom församlingen

Löpande information läggs in här:

Församlingen har extra telefonöppet för samtal och stöd nedan. Se även rosa rutan till höger på hemsidan som leder till KYRKANS SAMTALSTJÄNST.

DIAKONITELEFON -  måndag-fredag kl. 9-15 - Jobb tel. 0457344 1805, e-post: tua.storfors@evl.fi samt Messenger

Hör dig för samtal och stöd diakoniarbetare Tua Storfors
____________________________________

BARN- och UNGDOMSTELEFON - Telefontid onsdag-fredag kl. 14-17  -  Jobb tel. 04573434265. e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi

(Hör av dig även andra tider, så svarar jag när jag hinner).
Jag önskar att alla mår bra, vi finns där för varandra!
Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

____________________________________

Familjegudstjänst Palmsöndag transmitteras på söndag 5.4 kl. 11 från Lemlands kyrka. Kyrkan öppen efteråt kl. 12-14 för samtal och bön.

GUDSTJÄNSTFIRANDE enligt kyrkostyrelsens rekommendationer förutom regeringen på Åland och Finlands beslut.

Kyrkorna är numera inte öppna för gudstjänst utan gudstjänsterna transmitteras på nätet, strömmas och sänds på webben med de medel som respektive församling har till sitt förfogande. Gudstjänstgemenskapen formas av dem som deltar på distans. Gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna är hjärtat i kyrkans andliga liv. Biskoparna har tillsammans beslutat att gudstjänsterna som offentliga tillställningar avbryts tills vidare. Gudstjänster hålls dock som predikogudstjänster i varje församling på så sätt att endast de som förrättar gudstjänsten är närvarande. 

Församlingens båda kyrkor är öppna varannan gång efter vanlig gudstjänst söndag kl. 12-14 för stillhet och enskild bön. En präst eller någon annan anställd i församlingen är närvarande för samtal och själavård. Möjlighet till enskild nattvard och själavård.

Kyrkliga förrättningar sköts med undantagsarrangemang. I överenskommelse med familjer och anhöriga kan högst ca 10 personer vara närvarande vid kyrkliga förrättningar, jordfästningar undantaget där antalet av pastorala skäl får överskridas något. Jordfästning vid graven föredras också. När också jordfästningarna nu blir mindre kan man överväga om man vill ordna minnesstunden som en större tillställning vid ett senare tillfälle då coronasituationen har lugnat ner sig.

KONSERTER OCH EVENEMANG Vi ställer in alternativt skjuter upp konsertverksamheten i våra kyrkor tillsvidare.

Institutionerna Besök på äldreboenden ställs in, men kyrkoherden och diakoniarbetaren finns tillgängliga för samtal när så önskas. Ambitionen är i grunden att ha kyrkorna öppna och bemannade utifrån de förutsättningar som råder. Eventuella förändringar informerar vi om på denna sida.

Övrig verksamhet: Undantagstillstånd har förlängts fram till den 13 maj. Det innebär att all veckoverksamhet ställs in dvs Föräldra-barn gruppen, missionskretsar, Herrfika och skriftskolsundervisning är inställda.

VAD MAN KAN GÖRA

 Tänk på noggran hygien:
- Tvätta händer, handtak, mobiler, knappsats noga
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att handhälsa
- Stanna hemma om du känner symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl) oavsett om du varit bortrest eller inte.

Bön är kärlekens omtanke. Vi innesluter alla som drabbas av corona-pandemin i bön och uppmanar alla att be för varandra och särskilt utsatta.

Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Var med alla drabbade och alla utsatta. Tack för kyrkans trygga rum. Vi överlämnar oss i dina händer.

Mer information:  Sacrista

 

Publicerad: 13 mars 2020  Senast uppdaterad: 20 mars 2020