Åker- och skogsmark

Åkermark i Lemland om sammalagt ca 19,84 ha tillhörande Lemland-Lumparlands församling är utarrenderat under perioden 1.1.2016 - 31.12.2020.