Administration

Högsta beslutanderätten i församlingen har kyrkofullmäktige. Den 18.11.2018 blir det församlingsval och möjlighet att välja in flera kandidater till kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet är det organ som bereder ärendena inför kyrkofullmäktige och sedan också sköter om att besluten verkställs.

På hemsidan publiceras förkortade versioner av protokollen. Det går bra att läsa de fullständiga protokollen på pastorskansliet under kansliets öppettider.