Administration

Högsta beslutanderätten i församlingen har kyrkofullmäktige. Nästa församlingsval blir 2022.

Kyrkorådet bereder ärendena inför kyrkofullmäktige och sköter om att besluten verkställs.

På hemsidan publiceras kyrkofullmäktiges och kyrkorådets protokoll. Protokollen finns till påseende på pastorskansliet under kansliets öppettider.