Administration

Högsta beslutanderätten i församlingen har kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet är det organ som bereder ärendena inför kyrkofullmäktige och sedan också sköter om att besluten verkställs.

På hemsidan publiceras förkortade versioner av protokollen. Det går bra att läsa de fullständiga protokollen på pastorskansliet under kansliets öppettider.