Kulturhistoria

Högskolepraktikant.

Uppdraget är att göra en kulturhistorisk inventering av Lemlands och Lumparlands kyrkogårdar bl.a. förarbete, fältarbete och ett första förslag till en kulturhistorisk bedömning av kyrkogårdarna som helhet samt de enskilda gravplatserna.

För heltidsstuderande som gått minst halva studietiden inom studieämnen konstvetenskap, etnologi, arkitektur, men även andra kulturhistoriskt intresserade. Uppdraget är 10 veckor enligt överenskommelse.

Om du är intresserad hör av dig till församlingen tel. 34042 eller lemland-lumparland@evl.fi

Ansökan genom Församlingen till: AMS, Elverksgatan 5, 22100 Mariehamn eller e-post: info@ams.ax