Kontakt

Lemland-Lumparlands församling

Pastorskansliet
Tel.
+358 18 34042
Faktureringsadress: Kyrkans servicecentral/Lemland-Lumparlands församling 003702050351 PB 5018 02066 DOCUSCAN

Benny Andersson

Kontraktsprost
Tel.
+358 18 31604
Tjänstledig som kyrkoherde 1.9.2021-31.5.2022

Katarina Gäddnäs

Vik. kyrkoherde 1.9.2021-31.5.2022
Tel.
+358 457 3434 267

Ádám Kiss

Kantor
Tel.
+358 457 3431 770

Tore Sjöblom

Ekonomichef
Tel.
+358 18 34597

Maiken Poulsen Englund

Byråsekreterare
Tel.
+358 18 34 042

Johanna Häggblom

T.f. barn- och ungdomsledare
Tel.
+358 457 34 34 265

Marianne Hägglund

T.f. diakonitjänsteinnehavare
Tel.
+358 457 34 41 805

Viola Andersson

Kyrkvärd ( vikarie )
Tel.
+358 40 573 5482

Christina Johansson

Husmor
Tel.
+358 18 34382

Karl-Fredrik Söderman

Församlingsmästare ( vikarie )
Tel.
+358 0457 5483281