Vesper i S:ta Birgitta kyrka

Nu när hösten nalkas går vi över till aftonbönen Vesper. Ordet Vesper betyder afton på grekiska som var de tidiga kristnas gemensamma språk.  Den äldsta latinska benämningen på denna bönetid är Lucernales från latin lux: ljus som knyter an till aftonlampans tändning.

Vi tänder höstens aftonljus och följer bibelns egen bönebok, psaltaren. Vi växelläser och sjunger. Möjlighet till förbön och en stilla stund för eftertanke.

Efterföljande kvällste med samtal bak i tornkyrkan.

onsdag, oktober 7, 2020 - 18:00