Vesper i Lemlands kyrka med förbön

Aftonbön Vesper onsdag 2.12 kl. 18 i Lemlands kyrka med kyrkoherde Benny Andersson, diakoniarbetare Tua Storfors och kantor Ádám Kiss.

Vi växxelläser och sjunger ur Psaltaren, bibelns egen bönebok med möjlighet till förbön. Skriv på en lapp dina böneönskan, så tar prästen upp det i sin bön.

Bön är kärlekens omtanke. Vi innesluter alla som drabbas av sjukdom eller motgång i bön och uppmanar alla att be för varandra och särskilt utsatta.

Kvällste och samtal i tornkyrkan efteråt.

Alla välkomna.

onsdag, december 2, 2020 - 18:00