Taizégudstjänst i S:ta Birgitta kyrka i Lemland

Taizégudstjänst i samband med skribbahelg med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss och församlingsvärd Markus Linnanlehto i Lemlands kyrka.

Söndagens tema är "Jesu sändebud". Kollekten går till Kyrkans Utlandshjälp.

Välkommen och fira gudstjänst med oss :-)

 

söndag, oktober 29, 2017 - 11:00