Kalendern i 05/2020

Pingstdagen NÄT-Taizégudstjänst

31 maj 2020 11:00

Glad Pingst!

NÄT-Taizégudstjänst 31.5 kl. 11 från S:ta Birgitta kyrka med kyrkoherde...