Taizégudstjänst i Lemlands kyrka

Änglarnas dag, Mikaelidagen, Taizégudstjänst 2.10 kl. 11 i Lemlands kyrka med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss, Johanna Häggblom och kyrkvärd Martin Bergman.

Efteråt är det servering och inskrivning av konfirmander i Birgittagården med info om skriftskolan och kommande läger, den första blir 7-9.10 i Lemböte lägergård. Anmälan till skriftskolan öppnas 15.9 på vår hemsida www.lemland-lumparland.evl.ax. Där fyller du i alla uppgifter vi behöver för skriftskolan.

Miakelidagen hänvisar till ärkeängeln Mikael och den kamp som han utkämpade mot mörkrets makter hör samman med påsken. Kristus har vunnit den avgörande segern mot ondskans makter, men kampen fortsätter i världen. Mikaelidagen har senare blivit alla änglars dag, en dag då man begrundar Guds änglars eller sändebuds betydelse och uppdrag. Som Guds budbärare ger änglarna beskydd och ledning till oss i vardagen enligt Guds vilja och uppdrag.

Kollekten uppbärs till Förbundet Kyrkans Ungdom för ungdoms- och lägerverksamhet.

Välkommen alla, stora som små.

 

 

söndag, oktober 2, 2022 - 11:00