Skärtorsdag högmässa i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Skärtorsdagsmässa med Getsemaneandakt i Lumparlands kyrka med Benny Andersson, Kaj-Gustav Sandholm och Markus Linnanlehto.

Skärtorsdagens tema är "Den heliga nattvarden"

Kollekten går till Stiftelsen Hemmet för att upprätthålla ett kristet alternativ till vård.

Välkommen till den stora nattvarden i stilla veckan.

torsdag, mars 29, 2018 - 19:00