Radierad gudstjänst i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Gudstjänsten blir bandad för radiotransmission i radio Vega samma dag  kl. 13..

Kyrkoherde Benny Andersson, predikar, kantor Ádám Kiss spelar på orgeln och kyrkvaktmästare är Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

2 söndagen i fastan har tema "Bön och tro".

Kollekten går till insamlingen Gemensamt Ansvar..

Välkommen till kyrkan till en stund för eftertanke i en fridfull omgivning.

söndag, mars 17, 2019 - 11:00