OBS! Tid kl. 10.00 Gudstjänst i S:ta Birgitta kyrka i Lemland

OBS! Förflyttad tid kl. 10.00 Gudstjänst i Lemlands kyrka med Benny Andersson.

Söndagens predikotext gäller frågan "Vaka!"

Kollekten går till konfirmandarbete och media.

Välkommen till en stund för eftertanke.

Därefter förttas VAL till kyrkofullmäktige i kyrkan kl. 11-20.

Välkommen till kyrkan att rösta din kandidat till församlingens högsta organ.

söndag, november 18, 2018 - 10:00