OBS! Kl. 18 gudstjänst i S:ta Birgitta kyrka i Lemland

OBS tiden! Kl. 18

Gudstjänst med kyrkoherde Carolina Lindström, kantor Ádám Kiss, kyrkvaktmästare Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Nittonde söndagen efter pingst är evangelietexten om det dubbla kärleksbudet..

Kollekten går till Kyrkans utlandshjälp för att förbättra kvinnors utkomstmöjligheter.

Välkommen till kyrkan för en stund av omtanke och eftertanke.

söndag, oktober 20, 2019 - 18:00