Missionsdag med högmässa i Eckerö kyrka

Hela Ålands missionsdag med högmässa i Eckerö kyrka.

Årets gäst är Charlotte Stefansson-Myrskog från Finska Missionsällskapet.

Måltid och lotteri efteråt i församlingshemmet.

Ta med kontanter.

Anmälan senast 23.5 till Pastorskansliet tel. 34042 eller diakoniarbetare Tua Storfors tel. 04573441805.

Välkommen i en gemenskap med besökare från hela Ålands kyrka.

torsdag, maj 30, 2019 - 13:00