LOPPIS med lotteri och fika i församlingshemmet

Diakonin och missionskretsarna ordnar Loppis med försäljning av second hand varor, handvirkade alster, Gemensamt Ansvars produkter och Annorlunda Gåva.

Välkommen till klimatvänlig återanvändning av saker och kläder och missionskretsarnas egna tillverkade mjukisalster som håller barnen varma i fattiga länder.

Loppisen är till förmån för Lettlandsinsamlingen som går som hjälp bland fattiga ute på landsbygden i Lettland.

lördag, november 9, 2019 - 11:00 till 16:00