Kvällsmässa i S:ta Birgitta kyrka i Lemland

Kvälssmässa kl. 18 i Lemlands kyrka med kyrkkoherde Benny Andersson och kantor Ádám Kiss.

Den 23 söndagen efter pingst kallas "Uppbrottets söndag".

Kollekten går till konfirmandarbetet genom Kyrkans central för det svenska arbetet.

Välkommen till en stund för omtanke och eftertanke.

söndag, november 17, 2019 - 18:00