Högmässa med procession i S:ta Birgitta kyrka i Lemland

Kyndelsmässodagen högmässa med procession i S:ta Birgitta kyrka i Lemland med temat "Kristus, utstrålningen av Guds härlighet".

Benny Andersson, Kaj Gustav Sandholm och Markus Linnanlehto.

Kollekten går till Insamlingen Gemensamt Ansvar.

Välkommen till kyndelns mässa, ljusmässa i Lemlands kyrka.

söndag, februari 4, 2018 - 11:00