Högmässa i S:ta Birgitta kyrka i Lemland

Högmässa med kyrkoherde emeritus Roger Syrén, kantor Ádám Kiss, kyrkvaktmästare Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Sjuttonde söndagen efter pingst är evangelietexten ur Luk. 7:11-16 som beskrive Jesus som den som ger liv.

Kollekten går till konfirmandarbetet och sociala medier genom Kyrkans central för det svenska arbetet.

 

söndag, oktober 6, 2019 - 11:00