Högmässa i S:ta Birgitta kyrka i Lemland

Högmässa med Liisa Andersson, Ádam Kiss, Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Det är första söndagen i fastan och passionstiden inleds med texten ur Matt. 4:1-11: "Jesus segrar över frestelserna".

Kollekten går till Förbundet Kyrkans Ungdom.

Välkommen till en stund för eftertanke i en fridfull omgivning.

söndag, mars 10, 2019 - 11:00