Högmässa i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Högmässa i Lumparland med Liisa Andersson, Kaj Gustav Sandholm och Markus Linnanlehto.

Nittonde söndagaen efter pingst med tema: "Det dubbla kärleksbudet".

Kollekten tillfaller De dövas mission, För döva barns skolgång i Afrika.

Välkommen och sjung med i söndagens psalmer en timmar före högmässan.

söndag, oktober 15, 2017 - 11:00