Högmässa i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Söndag 16.5 kl. 11 högmässa i Lumparlands kyrka med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss samt kyrkvärdinnorna Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Texten handlar om väntan på den heliga Anden.

Psalmer vi sjnger:
164 Din spira Jesus sträckes ut,
109 Dig helge Ande nu vi ber,
118 Grip du mig helige Ande,
166 En Fader oss förenar

Kollekten går till SLEF för läger för ban och ungdomar.

Kyrkan är öppen för 50 personer inklusive personal. Det går också att lyssna på nätet.

Välkommen för en stund för omtanke och eftertanke.

söndag, maj 16, 2021 - 11:00