Högmässa i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Högmässa i Lumparlands kyrka kl. 11 med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss, kyrkvärdinnor Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Andra söndagen i advent berör temat Din konung kommer i härlighet. Dagen faller samman med självständighetsdagen vars text handlar om att välsigna och bevara vårt land.

Kollekten går till Föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn.

Välkommen till en stund för omtanke och eftertanke.

söndag, december 6, 2020 - 11:00