Högmässa i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Högmässa kl. 11 i Lumparlands kyrka med vik. kyrkkoherde Liisa Andersson och kantor Ádám Kiss.

Den 24 söndagen efter pingst kallas "Domsöndagen".

Kollekten går till församlingens konfirmandarbete.

Välkommen till en stund för omtanke och eftertanke.

söndag, november 24, 2019 - 11:00