Högmässa i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Högmässa med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss, kyrkvaktmästare Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Tjugonde söndagen efter pingst handlar evangelietexten om tro och otro.

Kollekten går till Ekumeniska rådet, Ansvarsveckan.

Välkommen till kyrkan för en stund för omtanke och eftertanke.

 

söndag, oktober 27, 2019 - 11:00