Högmässa i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Söndag 1.9 kl. 11 firas högmässa i Lumparlands kyrka med Liisa Andersson, Ádám Kiss, Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

12 sön efter pingst handlar texten om 'Självprövning'. 

Kollekten går till konfirmandarbetet och sociala medier, Kyrkans central för det svenska arbetet.

Välkommen till en stund för eftertanke och omtanke.

söndag, september 1, 2019 - 11:00