Högmässa i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Vi firar högmässa med Liisa Andersson, Jenni Nurmi, Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Kollekten går till Domkapitlet i Borgå stift.

Välkommen till en stund för eftertanke och återhämtning.

söndag, juni 30, 2019 - 11:00