Högmässa i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Vi firar högmässa i Lumparlands kyrka med Benny Andersson, Ádám Kiss, Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Kollekten går till diakoniarbetet genom Finska Missionssällskapet.

Välkommen till en stund för eftertanke och återhämtning.

söndag, juni 16, 2019 - 11:00