Högmässa i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Välkommen till högmässa i Lumparlands kyrka med Benny Andersson, Ádám Kiss och Markus Linnanlehto.

18 sön e pingst har tema "En kristen människas frihet".

Kollekten går till Finska Missionssällskapet.

 

söndag, september 23, 2018 - 11:00