Högmässa i Lumparlands kyrka

Högmässa 2 sönd i advent i Lumparlands kyrka med vik. kyrkoherde Katarina Gäddnäs, kantor Ádám Kiss och barn- och ungdomsledare Johanna Häggblom med konfirmander.

Texten handlar om att bereda vägen för konungen. Kollekten går till fösamlingens konfirmandarbete.

Välkommen till en stund tillsammans med de kommande konfirmanderna.

söndag, december 12, 2021 - 11:00