Gudstjänst i S:ta Birgitta kyrka i Lemland

Vi följer Jesu kommande i adventstiden. Vi är nu inne i tredje söndagen i advent "Bered väg för konungen". Gudstjänst med Benny Andersson i Lemlands kyrka.

Kollekten går för hjälp till missbrukare och närstående, KRAN.  

Välkommen till kyrkan för Guds tilltal och en stund till eftertanke.

söndag, december 16, 2018 - 11:00