Gudstjänst i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Gudstjänst kl. 11 i Lumparlands kyrka med kyrkkoherde Benny Andersson och kantor Kjell Frisk.

Reformationsdagen berör texten "Trons grund".

Kollekten går genom SLEF, Svenska Lutherska Evangelieföreningen till Elrim Institutet i Istanbul.

Välkommen till en stund för omtanke och eftertanke.

söndag, november 10, 2019 - 11:00