Gudstjänst i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Gudstjänst med Liisa Andersson, Kjell Frisk, Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

3 söndagen före fastetiden är rubriken 'Den oförtjänta nåden'

Kollekten går till Svenska Lutherska Evangelieföreningen.

Välkommen till kyrkan till en stund för eftertanke.

söndag, februari 17, 2019 - 11:00