Gudstjänst i S:t Andreas kyrka i Lumparland

Välkommen till gudstjänst i Lumparlands kyrka med Benny Andersson, Roger Syrén och Markus Linnanlehto.

17 sön e pingst har tema "Jesus ger liv".

Kollekten går till Finlands sjömanskyrka.

 

söndag, september 16, 2018 - 11:00