Gratis utbildning för frivilliga inom Kyrkans Samtalstjänst

Välkommen lördag skottdagen 29.2 kl. 9.30-16.00 ordnar vi en gratis utbildning i församlingshemmet Birgittagården för frivilliga som vill föra samtal och själavård i förtroende.

Ledare är Sara Grönqvist från Kyrkans Samtalstjänst som berör beroendeskap, relationer, ensamhet och etik. 

Utbildningen ger dig rätt att joura för Kyrkans Samtalstjänst.

Utbildningen är gratis. Lunch till självkostnadspris. 

Anmälan senast 16.2 direkt till e-post: sara.gronqvist@evl.fi eller pastorskansliet tel. 34042.

Behovet av samtal i förtroende ökar bland människor i olika livssituationer som fordrar stöd.

Välkommen att vara med och hjälpa där hjälpen behövs.

 

 

lördag, februari 29, 2020 - 09:30