Glad advent! Familjegudstjänst för alla i Lemlands kyrka

Familjegudstjänst kl. 11 i Lemlands kyrka med kyrkkoherde Benny Andersson och kantor Ádám Kiss.

Adventssöndag tänder vi det första ljuset för Jesubarnet genom texten "Din konung kommer i ödmjukhet".

Kollekten går till arbetet för fred och försoning genom Finska Missonssällskapet.

Välkommen till en stund för omtanke och eftertanke.

söndag, december 1, 2019 - 11:00