Friluftsgudstjänst vid Norråker i Norrkulla på Järsö

Friluftsgudstjänst i Norråker i Norrkulla på Järsö med församlingspastor Jean Banyanga, vik. kantor Jan Tengström och kyrkvaktmästare Martin Berglund.

3 sön e pingst handlar texten om Kallelsen till Guds rike.

Kollekten går till Kyrkans Central för det Svenska arbetet.

Ta med kaffekorgen.

söndag, juni 26, 2022 - 14:00