Friluftsgudstjänst i Norrkulla

Friluftsgudstjänst i Norrkulla med kyrkoherde em. Roger Syrén och kantor Ádám Kiss.

5 sön efter pingst handlar texten om att vara barnmhärtig.

Kollekten går till Kyrkans central för det svenska arbetet.

Välkommen in för en stund av omtanke och eftertanke.

söndag, juni 27, 2021 - 14:00