Bygudstjänst i Norrkulla, Järsö

Söndag 3.11 kl. 14 ordnas det bygudstjänst i Norrkulla i Järsö med prosten Benny Andersson och kantor Ádám Kiss.

Söndagens text handlar om Jesu sändebud.

Kollekten går till Finlands Kristna Studentförbund.

Välkommen till en stund för omtanke och eftertanke i församlingen.

 

söndag, november 3, 2019 - 14:00