BiBeln i fokus i församlingshemmet i Lemland

Onsdagen 20.3 kl. 19.00 BiBeln i Fokus med RogerSyrén, teologie doctor, og fru Marienne Syrén.

Vi funderar och samtalar om Markusevangeliet. Församlingen bjuder på kvällste före vi börjar.

Alla välkomna! Inga förkunskaper behövs.

onsdag, mars 20, 2019 - 19:00