Arrendeauktion i församlingshemmet

Åkermark i Lemland om sammanlagt ca 19,84 ha tillhörande Lemland-Lumparlands församling, utbjuds härmed för arrende under perioden 1.1.2021– 31.12.2025.
Utgångspriset för vart skifte (7 st skiften) är samma som uppburits per år under innevarande arrendeperiod.
Förfaringssättet är öppen auktion som förrättas på församlingshemmet Birgittagården onsdagen den 30 september klockan 15.30.
Information fås från pastorskansliet vardagar kl. 9–15, tel. 34597.

Kyrkorådet LemlandLumparlands församling

onsdag, september 30, 2020 - 15:30