Ålands prosteridag i S:ta Birgitta kyrka

Välkommen till Ålands Prosteridag med veckomässa i Lemlands kyrka med stiftsnotarie em Clas Abrahamsson från Borgå som belyser vår viktiga närvaro i kyrkan "Tillsammans med varandra i Guds närvaro - vår delaktighet i gudstjänsten.

Efteråt samlas vi för samvaro, prat och servering i den fräscha Birgittagården.

Ett bra tillfälle inför höstens val at bekanta sig med viktigheten av vår delaktighet i församlingen.

 

 

onsdag, oktober 3, 2018 - 18:00