Aftonbön VESPER i Lemlands kyrka

Nu när hösten nalkas går vi över till aftonbönen Vesper. Ordet Vesper betyder afton på grekiska som var de tidiga kristnas gemensamma språk.  Den äldsta latinska benämningen på denna bönetid är Lucernales från latin lux: ljus som knyter an till aftonlampans tändning.

Vi tänder höstens aftonljus och följer bibelns egen bönebok, psaltaren. Vi växelläser och sjunger. Möjlighet till förbön och en stilla stund för eftertanke.

Välkommen onsdag 2.10 kl. 18 i Lemland kyrka.

Efterföljande kvällste med samtal bak i tornkyrkan.

onsdag, oktober 2, 2019 - 18:00 till 19:00