Adventsgudstjänst i S:ta Birgitta kyrka i Lemland

Adventsgudstjänst i Lemlands kyrka kl. 11 med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss, kyrkvärdinnor Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.

Dagens text berör temat konungen kommer i ödmjukhet.

Psalmer vi sjunger:

4 Bered en väg för Herran,
1 Hosianna,
11 När vintermörkret kring oss står,
9 Gå Sion din konung att möta

Kollekten går till missionens arbete bland barn.

Välkommen till en stund för omtanke och eftertanke.

söndag, november 29, 2020 - 11:00